הנהלת חשבונות כפולה וחד צידית

written by admin on ספטמבר 2, 2012 in מאמרים with no comments

קצת היסטוריה, לוקה פאצו'לי מתמטיקאי איטלקי שחי במאה ה-15 נחשב לאבי שיטת החשבונאות הכפולה. השיטה שפירסם משמשת עד ימנו  לניהול מערכת החשבונאות הכפולה.

החשבונאות הכפולה אשר גם נקראת החשבונאות הדו צידית היא שיטה אשר נועדה לתעד את כל הפעולות הכספיות של העסק.

בניגוד לשיטת הנהלת החשבונות החד צידית אשר בה מנוהלים רק חשבונות ההכנסות וההוצאות(להלן חשבונות תוצאתיים). בשיטה הכפולה/הדו צידית מנוהל מעקב גם אחר חשבונות הבנק, ספקים, לקוחות,כרטיסי אשראי,השקעות בעלים וכיוצא בזה (להלן חשבונות מאזניים)

בשיטה הכפולה כל פעולה כספית נרשמת פעמיים (פעם בצד החובה ופעם בצד הזכות)  ובכך נוצרת מערכת סגורה ומאוזנת.

במילים אחרות-בשיטה החד צידית מנוהל רק דוח הכנסות והוצאות(דוח רווח והפסד) ואילו בשיטה הכפולה מנוהל גם מאזן אשר מציג את היתרות של החשבונות המאזניים.

מקובל לזהות את שיטת החשבונאות החד צידית עם שיטת דיווח בסיס  מזומן ואילו את החשבונאות הכפולה עם שיטת דיווח מצטבר.

בשיטת בסיס מזומן נרשמים רק הכנסות והוצאות אשר מלווים בפעולה של קבלה ותשלום מזומן ואילו בשיטת דיווח מצטבר נרשמים גם פעולות שטרם קיבלו ביטוי של מעבר מזומנים כגון מכירות וקניות בהקפה/אשראי.

עסקים קטנים מנהלים לרוב הנהלת חשבונות חד צידית ואילו עסקים גדולים מחוייבים בהנהלת חשבונות כפולה.

בשל מורכבותה של הנהלת החשבונות הכפולה היא מבוצעת ע"י מנהל חשבונות ועל כן גם נחשבת ליקרה יותר

מבולבלים?

להלן דוגמא קטנה להמחשה:

בעל עסק מכר בשנה מסוימת סחורה בסך 100,000 ש"ח מתוכם גבה 80,000 ש"ח במזומן ואת היתרה טרם גבה מלקוחותיו.

הוצאותיו במהלך השנה הסתכמו כדלקמן:

  1. 3,000 ש"ח עבור שכירות חודשית אך את חודש דצמבר טרם הספיק לשלם.
  2. הוצאות חשמל שנתיות 20,000 ש"ח.
  3. הנהלת חשבונות 2,000 ש"ח לשנה.

בעל העסק משך מהעסק סך של 20,000 ש"ח במהלך השנה.

בהנהלת חשבונות חד צידית נרשמים:

דוח רווח והפסד:
מכירות -80,000  (רק מכירות שנגבו במזומן)
שכירות-  (33,000)  (11*3,000)
חשמל –  (20,000)
הנה"חש – (2,000)
רווח -    25,000

 ההנלת חשבונות כפולה/דו צידית נרשמים:

 דוח רווח והפסד:

מכירות -100,000
שכירות-  (36,000)
חשמל –  (20,000)
הנה"חש – (2,000)

רווח -    42,000

 מאזן:

מזומנים  -   5,000

לקוחות-    20,000                          ספקים-3,000

בעל העסק-20,000                          רווח – 42,000

                45,000                                  45,000

באתרנו תוכלו לקבל ייעוץ חינם ללא כל התחייבות מרואי החשבון הטובים בארץ!