תזרים מזומנים

written by admin on יוני 8, 2012 in מאמרים with no comments

לא אחת אנו שומעים בעלי עסקים אומרים:

"הרואה חשבון שלי אמר שהרוחתי יפה החודש אבל בחשבון הבנק אני לא רואה את הכסף?!"

התשובה לשאלה זאת טמונה לא אחת  בדוח תזרים המזומנים.

דוח תזרים מזומנים מבצע את ההתאמה בין הרווח שבדוח רווח והפסד לחשבון הבנק.

התאמה זאת מתבקשת לא אחת במקרים בהם קיימים תקבולים ותשלומים אשר למעשה לא נכללים בדוח רווח והפסד מאחר  ואינם מהווים הכנסה או הוצאה.

להלן מספר דוגמאות:

1.עסק קיבל הלוואה מהבנק.ההלואה מגדילה את יתרת המזומנים בחשבון הבנק אך אינה מהווה הכנסה

    ולכן לא נרשמת בדוח רווח והפסד.

2.עסק משלם כול חודש החזר קרן הלוואה בסך של 10,000 ש"ח. בדיוק כמו שקבלת ההלוואה אינה

   מהווה הכנסה כך גם תשלום הקרן אינו מהווה הוצאה ועל כן לא נכלל בדוח רווח והפסד.

3. עסק רכש לפני שנה מכונה בסך 100,000 ש"ח.הפחת על המכונה הוא 20% בשנה.למרות שעלות

    המכונה שולמה לפני כשנה בדוח הכספי השנה תרשם הוצאה של 20,000 למרות שהשנה מחשבון

    הבנק לא שולם עבורה

4. בעל העסק הוציא חשבונית ללקוח בסך 15,000 ש"ח למרות שטרם קיבל את התמורה.

    מאחר ובעל העסק הוציא חשבונית בדוח רווח והפסד תרשם הכנסה למרות שבבנק לא התקבל כל

    תקבול.

דוגמאות אלו נועדו להמחיש את ההבדל בין דוח רווח והפסד שאותו מציג רואה החשבון לעסק,לבין המצב  האמיתי בחשבון הבנק.

בארגונים ועסקים גדולים דוח תזרים המזומנים מהווה חלק בלתי נפרד מהדוחות התקופתיים שמועברים לידי ההנהלה. את הדוח מגיש בדרך כלל חשב החברה ולא רואה החשבון החיצוני.

בעסקים קטנים  שבהם היקף הפעילות נמוך לא נהוג לערוך דוח זה,מה גם שאין דרישה מבחינת רשויות המס להכין את הדוח.

הכנת דוחות תזרים מזומנים בעסקים קטנים מהווה דוח מיוחד אשר כרוך גם בעלות נוספת.

לנוחיותכם מצורף מודל תזרים מזומנים אשר יוכל לשמש אתכם לצורכי מעקב לגבי יתרת המזומנים בחשבון הבנק.

לחץ כאן - תזרים מזומנים