מה ההבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור?

written by admin on מרץ 1, 2012 in מאמרים with no comments

רואה חשבון

מה ההבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור? זו היא אחת השאלות המרכזיות שכל עצמאי בתחילת דרכו מתלבט בה.
כעוסק כפטור יכול להגדיר את עצמו מי שמחזור עסקאותיו בשנה לא צפוי לעבור את ה-76,884 ש"ח (נכון לשנת 2012) ואשר אינו נמנה עם בעלי המקצועות החופשיים המוזכרים בסעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף כלומר: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית.

עוסק פטור-פטור מהחובה לזקוף מע"מ על הכנסותיו ומאידך אינו יכול לדרוש מע"מ על הוצאותיו. עוסק פטור נדרש לדווח פעם בשנה על מחזור עיסקאותיו וזה בניגוד לעוסק מורשה אשר נדרש להגיש דוח תקופתי כול חודשיים או כול חודש אם מחזור עסקאותיו החודשיות מעל מליון וחצי ש"ח.

מאחר ואין את כול נושא ההתחשבונות עם מע"מ ניהול התיק הינו פשוט למדי. חשוב להדגיש שעוסק פטור, פטור ממע"מ אך בהחלט חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

כדי לקבל את ההחלטה הטובה והמתאימה ביותר עבור עיסקך ובכדי להבין את היתרונות והחסרונות – צור קשר עכשיו עם אחד מרואי החשבון באתרנו.

עוסק מורשה הינו כל מי שאינו עוסק פטור וחייב לזקוף מע"מ על הכנסותיו.

לדוגמא- מורה פרטי מתמחר את שעת העבודה שלו ב- 100 ש"ח. אם המורה הפרטי הוא עוסק פטור הוא מבקש מהתלמיד 100 ש"ח. אם המורה עוסק מורשה הוא צריך לדרוש גם מע"מ על ההכנסה, כיום המע"מ הינו בשעור של 16% ועל כן עליו לדרוש 116 ש"ח.(100*1.16). את אותם 16 ש"ח שהמורה מקבל לכיסו עליו להעביר למע"מ פעם בחודשיים.

מצד שני על הוצאותיו יכול העוסק המורשה יכול לקבל חזרה את המע"מ.

בהמשך לדוגמא הקודמת – נניח ואותו מורה הוציא 58 ש"ח עבור ציוד משרדי. אם המורה הפרטי עוסק פטור – הוא לא יכול לדרוש ממע"מ חזרה את המע"מ הגלום בהוצאה ויזקוף את כל ה- 58 ש"ח כהוצאה בדוח למס הכנסה. אם המורה הפרטי עוסק מורשה-הוא דורש חזרה את ה-8 ש"ח מע"מ הגלומים בעיסקה (יש לחלק את ה-58 ש"ח ב-1.16 ולהכפיל ב-16%).

יוצא אפה שהעוסק המורשה צריך להעביר 16 ש"ח בגין הכנסותיו ומצד שני יכול לדרוש 8 ש"ח בגין הוצאותיו ועל כן בדוח התקופתי שיוגש לרשויות תועבר היתרה נטו לתשלום בסך 8 ש"ח בלבד