הצהרת הון

written by admin on מרץ 1, 2012 in מאמרים with no comments

מה היא הצהרת הון?

כיום כמעט כל עסק בתחילת דרכו מתבקש ע"י מס הכנסה להגיש דין וחשבון על נכסים והתחיבויות, דוח המכונה בפי העם דוח הצהרת הון.

בדוח הצהרת הון נדרש הנישום להצהיר על כול הנכסים וההתחיבויות שברשותו ושל בת זוגתו וכן של ילדיו עד גיל 18. ההצהרה כוללת הצהרה על נכסים והתחיבויות הן בארץ והן בחו"ל. בטופס יש להצהיר בין השאר על יתרה בחשבון הבנק, קופות גמל, ביטוחי חיים (רק החלק ההוני), דירה ונכסים דלא ניידי, רכבים, רכוש עיסקי, תכולת בית וכיוצא בזה.

מאידך יש להצהיר גם על התחיבויות כגון: יתרת קרן משכנתא,חובות בכרטיסי אשראי,הלוואות מבנקים וכן הלוואות מקרובי משפחה וחברים.

לאחר מילוי כל היתרות מבצעים סיכום אריתמטי של הנכסים בניכוי ההתחיבויות והסיכום מהווה את סך ההון שברשותך. חשוב להדגיש שיש למלא את הצהרת ההון בערכים נומינליים/היסטורים ולא בערכי פדיון או ערכים משעורכים. לדוגמא אם ברשותך דירה אשר נרכשה לפני מספר שנים בסך מליון ש"ח והיום ערכה בשוק מליון וחצי ש"ח-יש להציג בהצהרת ההון את הערך ההיסטור,קרי מליון ש"ח.

הצהרת הון מגישים בדרך כלל בשנה הראשונה לפתיחת העסק והפעם הבאה שמתקבלת דרישה להגשת הצהרת הון היא כעבור מספר שנים. בניגוד לדוח שנתי אשר יש להגישו באופן אוטומטי כל שנה הצהרת ההון מוגשת פעם במספר שנים וזה על פי דרישת פקיד השומה.

כשאר מקבלים הצהרת הון הנוספת/שניה יש לארגן ולהגיש את המסמכים בדיוק כמו שנידרש בהצהרה הראשונה.

עם זאת קיים הבדל מהותי אחד-בעוד בהצהרת הון הראשונה הנישום בדרך כלל לא צריך להסביר מהיכן השיג את ההון הראשוני בהצהרת ההון השניה נדרש הנישום להסביר את הגידול/קיטון בהון. ההסברים בגידול/קיטון ההון הם בדרך כלל באמצעות ההכנסות שהוצהרו במהלך השנים בדוחות השנתיים בין הצהרת ההון הראשונה לשניה. כמו כן העברות ומתנות בין קרובי משפחה בצרוף תעוד נאות ישמשו הסברים לגידול בהון.

מצד שני יש להתחשב גם בהוצאות המחייה בין השנים אשר נלקחים מלוחות סטטיסטיים של הלמ"ס ואשר משתנים לפי רמת ההכנסות ומספר הנפשות במשפחה. כך שבסיכומו של יום יש להסביר את הפער ע"י ההכנסות נטו לאחר הוצאות המחייה והוצאות מהותיות אחרות כגון:לימודים,נסיעות לחו"ל וכיוצא בזה.

לפני הגשת הצהרת הון ראשונה ובעיקר הצהרת הון שנייה מומלץ מאוד להעזר באחד מרואי החשבון מאתרנו אשר להם ידע וניסיון רב בתחום.