הוצאה מוכרת

written by admin on מרץ 1, 2012 in מאמרים with no comments

במאמר הבא נסקור בקצרה מה הם ההוצאות המוכרות ומדוע הם חשובים לעסק שלך.
מס הכנסה וביטוח לאומי משולם על הרווח. הרווח הינו ההפרש בין ההכנסות להוצאות. מכאן שככול שההוצאות יגדלו כך הרווח יקטן. אם הרווח קטן…המס קטן בהתאמה. חשוב להדגיש שההוצאות המוכרות למס הכנסה מוכרות גם לצורכי ביטוחי לאומי.

ביטוח לאומי שואב את הנתונים מהדוח שהוגש למס הכנסה ולביטוח לאומי לא מוגש דוח נפרד. ההוצאות המוכרות מוכרות הן לעוסק מורשה והן לעוסק פטור. דהיינו גם עוסק פטור יכול לדרוש את אותם הוצאות שעוסק מורשה דורש. ההבדל בהכרה בהוצאות בין עוסק מורשה לעוסק פטור הינו גובה המע"מ.

מאחר ועוסק מורשה דורש את המע"מ מרשויות מע"מ הוא מתקזז על ההוצאה ללא מע"מ. עוסק פטור לעומתו לא יכול לקזז את המע"מ ועל כן דורש את ההוצאה כולל מע"מ.

גם שכירים יכולים לדרוש הוצאות כגון – רשיון מקצוע, אגרה שנתית והשתלמויות מקצועיות.לצורך כך עליהם להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

אז מה היא הוצאה מוכרת? ע"פ סעיף 17 לפקודת מס הכנסה כל הוצאה הקשורה במישרין או בעקיפין בייצור ההכנסה נחשבת כהוצאה מוכרת. הוצאות מעורבות דהיינו כאלה שהן גם פרטיות וגם עיסקיות יש לחשב את החלק היחסי שקשור לעסק.

 

באתרנו תוכלו לקבל הצעות מחיר ופגישת ייעוץ חינם מרואי חשבון איכותיים אשר נבחרו בקפידה רבה ואשר יעניקו לכם שירות אישי ומהיר.

 

אז אילו הוצאות מוכרות?

 

*קניית חומרי גלם.
*תשלומי לקבלני משנה ונותני שרותים.כפוף להמצאת אישור מניכוי מס במקור.
*תשלומי משכורת לעובדים.כפוף לפתיחת תיק ניכויים והנפקת תלושי שכר. זה המקום להדגיש ששני בני זוג העובדים יחד באותו עסק רואים אותם כיחידה אחת ומבוצע להם חישוב מס מאוחד.
*קניית ציוד משרדי כגון קלסרים,דפי צילום,טיונרים וכיוצא בזה.
*תשלום עבור הנהלת חשבונות והכנת דוח שנתי.
*תשלומים עבור הוצאות אחזקה של העסק כגון-שכר דירה עיסקי,חשמל,ארנונה,דמי ניהול.
*ספרות והשתלמויות מקצועיות אשר נועדו לשמור על הרמה המקצועית של בעל העסק ועובדיו.
*נסיעות וחניות למטרות עיסקיות.
*הוצאות פרסום, שיווק, הקמת אתר אינטרנט.
*תשלום עבור אגרות ודמי חבר.
*תשלום עבור ביטוח אחריות מקצועית וביטוח עיסקי.
*ביגוד – רק אם ניתן לשייך באופן ודאי כגון חלוק לרופא, גלימה לעו"ד ובגדי עבודה עם סמני היכר.
*הוצאות בגין לינה במרחק של 100 ק"מ ויותר ממקום העיסוק-פירוט בתקנות.

*45% מהוצאות הרכב לרבות דלק, ביטוחים, תיקונים וטיפולים שוטפים.

*הוצאות נסיעה לחו"ל – כפוף לתקנות.
*הוצאות טלפון נייד – מעל סכום של 1,140 ש"ח לשנה או מחצית ההוצאה

בפועל לפי הנמוך.
*טלפון נייח במקום העסק.
*80% מהוצאות הכיבוד הקל במקום העסק.
*מתנות-עד שווי של 200 ש"ח לללקוח/ספק לשנה.* פחת בגין רהוט וציוד עיסקי.כפוף לשעורי הפחת ע"פ התקנות.