דוח שנתי

written by admin on מרץ 1, 2012 in מאמרים with no comments

דוח שנתי

כל עצמאי חייב להגיש כל שנה דוח שנתי למס הכנסה על הכנסותיו.
הדוח השנתי מוגש לרוב בסביבות אפריל מאי של השנה העוקבת. נישום אשר לו רו"ח מייצג יכול לקבל אורכה נוספת להגשת הדוח השנתי. הדוח צריך לפרט את הרווח מעסק ולשם כך יש לצרף דוח על ההכנסות וההוצאות.

יש לתת פרוט לגבי סוגי ההוצאות השונים כגון:הוצ' משרדיות,פרסום ,שכ"ד,שכ"ט רו"ח,טלפון,רכב וכיוצא בזה. כמו כן יש להקפיד לתאם חלק מההוצאות המעורבות כגון הוצ' רכב,טלפון,כיבודים וכדומה.

בנוסף יש לצרף טופס 106 על הכנסות ממשכורת של הנישום ובת זוגתו. יש לצרף גם טופס 867 אשר הינו טופס מרכז על ההכנסות וניכוי המס על רווחים מפקדונות וניירות ערך.

במידה ויש לנישום הפקדות עצמאיות לקופת גמל,ביטוחי חיים,קרן השתלמות יש לצרף את האישור השנתי. הפקדות אלו מזכות את הנישום בניכוי/זיכוי אשר מפחיתים את חבות המס.

כמו כן צירוף קבלות על תרומות (מעל 420 ש"ח לשנת 2011) המוכרות לפי סעיף 46 לפקודה מזכות את הנישום בזיכוי נוסף ממס.

בדוח השנתי יש לדווח גם על הכנסות פטורות כגון שכ"ד למגורים,פיצויי פיטורין פטורים ממס וכיוצא בזה.

החל משנת 2008 יש להגיש את הדוח בצורה מקוונת כלומר יש לשדרו תחילה במודול של מס הכנסה באינטרנט ורק לאחר מכן להגישו פיזית לפקיד השומה.

 

רצוי מאוד להעזר בשירותיו המקצועיים של אחד מרואי החשבון באתרנו. הגשת הדוח בצורה מקצועית ע"י רו"ח מוסמך עשויה לחסוך זמן רב ולהקטין את חבותכם במס.